Man schiet roofvogel uit nest

imageIENS- Het regionaal milieuteam van de politie Fryslân heeft vorige week een onderzoek ingesteld naar een doorschoten buizerdnest op een erf aan de Hegenleane. Op dit erf werd tijdens een controle geconstateerd dat het buizerdnest was doorgeschoten. Het betrof het vijfde vernielde buizerdnest in de omgeving van het weidevogelgebied Skrok welke was vernield door doorschieting. Toen de politie op 23 mei onderweg was om de jager van het desbetreffende gebied, een 73-jarige inwoner van Wommels te horen en opnieuw langs de locatie reden, zagen zij hem bij toeval op het erf staan.

Tijdens het verhoor welke onder het bewuste nest werd afgenomen, verklaarde de jager dat hij een zwarte kraai van het nest had zien afkomen. Tijdens het verhoor zag de politie echter een dode buizerd onder het nest liggen. Inmiddels zijn er 61 gevallen van roofvogelvervolging gemeld en geconstateerd waaronder vier buizerds en drie haviken die dit jaar al doodgeschoten. Daarnaast werden zeven buizerds vergiftigd en twee vonden een ellendige dood in een klem.

Ondertekening akkoord kokkelvissen
‘EHEC-bacterie ramp voor kwekers’
  • Ale

    Ja ,dit is der weer 1 de roofvogel moet het afleggen tegen de grootste predator aller tijden….de mens en die zal de natuur wel even regelen…maar ja ik kom uit de stad en heb er geen verstand van….zullen ZE wel zeggen…