Zwemwaterkwaliteit Harlingen

imageHARLINGEN – De kwaliteit van het zwemwater van de binnenwateren en van de Noordzee is in Nederland­ overwegend goed. De provincies houden de kwaliteit en de veiligheid van alle officiële plaatsen waar regelma­tig in oppervlaktewater wordt gezwommen goed in de gaten. Het is daarom ook van belang alleen op officiële zwemplaatsen te gaan zwemmen.
In de havens van Harlingen is zwemmen verboden. Onder de havens wordt het openbare watergebied tussen de "Tsjerk Hiddessluizen", tussen de beide schutsluizen in de Noorder- en zuiderhaven, en in de havenmond verstaan. Zwemmen is op deze locaties levensgevaarlijk in verband met stroming. Het zwemmen in andere wateren in en om Harlingen is op eigen risico.

Belangrijke aandachtspunten bij zwemmen in oppervlaktewater zijn:

  • Zwemmen in oppervlaktewater is altijd voor eigen risico;
  • Wees voorzichtig met zwemmen nabij stroomdammen en in vaargeulen;
  • Let op de eb- en vloedbewegingen;
  • Zwem bij voorkeur op bewaakte stranden.
    Gedurende het zwemseizoen wordt de kwaliteit van het zwemwater geregeld gecontroleerd, zo ook in Harlingen. De kwaliteit van het water is in Harlingen goed gebleken. Op waddenzee.nl kunt u de verdere resultaten van de kwaliteit van het zwemwater bekijken.
Nieuw topstuk in Hannemahuis
Afvaloven draait weer