Stand van zaken PC Franeker *UPDATE*

158e PC Franeker

Vandaag wordt de 158e PC gekaatst in Franeker. Direct in de 1e omloop stonden de topparturen van Gert-Anne v/d Bosch en Jan Dirk de Groot tegenover elkaar. v/d Bosch kwam met 3-1 achter, maar wist de partij met 5-3 en 6-2 te winnen. In de 2e omloop nemen ze het op tegen het partuur van Pieter Bakker, Sjoerd de Jong en Tjibbe Hansma dat de eerste partij met 5-0 en 6-4 vrij eenvoudig won van het partuur Site Ferwerda, Sip-Jaap Bos en Feiko Broersma. Enigszins sneu verliep de PC voor Marten v/d Leest die ondanks een armblessure van start met z’n maten Herman Sprik en Folkert v/d Wei won van het 1e klasse partuur van Pieter Sybren Scharringa. Na de partij liet Sprik weten voor de winst te gaan en niet verder te willen met de niet 100 % fitte v/d/ Leest. Hij zal in de 2e omloop worden vervangen door Jan Dirk de Groot. Ook Pieter van Althuis en z’n maten staan in de 2e ronde na een geflatteerde 5-0 en 6-4 winst op Dirk Yde Sjaarda en co. Rutmer v/d Meer, Karel Nijman en Hendrik Kootstra wonnen simpel met 5-2 en 6-0 van Jan Brandt, Pieter-Jan Plat en Jouke Bosje.

Later meer

Van der Bos wint PC Franeker UPDATE
Drie stoomketels en onderdelen Van MCL Harlingen/De Batting met grote kraan verwijderd. UPDATE