Provincie: bewust van REC

DSC01705HARLINGEN – Het college van gedeputeerde staten moet zich bewust zijn van de eigen rol en taak van de afvaloven. Dat is tot nu toe niet altijd geslaagd. Daardoor was het naar buiten toe niet altijd duidelijk dat de provincie enkel vergunningverlener is.

Dat concludeert een werkgroep van ambtenaren van de provincie. Die heeft onderzoek gedaan naar de besluitvorming over de REC. De werkgroep geeft het advies om voortaan het coalitie-akkoord juridisch te laten toetsen.

Gewonden na steekpartij Sint Anne
Gemeente Harlingen wijst tijdelijk extra hondenlosloopgebied aan