Haven Harlingen draait goed jaar

imageHARLINGEN – In 2011 heeft de haven van Harlingen een goed jaar gedraaid. In 2010 was er nog sprake van een daling van de overslag met 4%. De totale goederenoverslag met zee-en binnenschepen steeg in 2011 met 24% ten opzichte van 2010. Deze stijging is veroorzaakt doordat er 161.240 ton meer zeezand/grind is verladen en ook de overslag van zout steeg met 14.581 ton ten opzichte van 2010.
De overslag van binnenscheepvaart steeg dit jaar met 32% naar 1.443.104 ton. Deze stijging kan voor het overgrote deel worden toegerekend aan de ruwe mineralen/bouwmaterialen (+45%).

Het aantal containers (Twenty feet Equivalent Unit) dat via de haven van Harlingen zijn weg vond steeg ook met 3% tot 12.029 TEU. Het aantal lossende Noordzeekotters in de haven Harlingen bedroeg 1738 schepen, een stijging van 13%.

Behalve de VBZH vloot van 70 schepen die Harlingen als thuishaven heeft verkozen, is het aantal passanten in deze bedrijfstak gedaald met 6% naar een aantal van 885. Deze daling is toe te schrijven aan het feit dat er minder boekingen op een van bruine zeilvaart schepen zijn gemaakt.

tekst: Gemeente Harlingen

Politieberichten van dinsdag 10 januari
Twee hennepkwekerijen in Het Bildt opgerold