Goedbezochte inloopmarkt in Trebol

imageHARLINGEN – Rond de 200 mensen kwamen gisteravond tussen 16 en 21 uur een kijkje nemen op de inloopmarkt over de aanpak van de N31 door Harlingen.

Met behulp van een grote kaart met het nieuwe tracé en meerdere detailkaarten kon goed bekeken worden wat er veranderd wordt. Ook de visualisatie op groot scherm stond in de belangstelling. Zo is op meerdere locaties duidelijk het verschil tussen de oude en nieuwe situatie te zien.

Verder was in een ruimte te horen hoe het geluidsniveau op een specifieke locatie (woning op straatniveau) anders wordt na de aanpak van de weg. Medewerkers van het projectbureau hebben uitvoerig iedereen te woord kunnen staan. Doel van de avond was ook om bezoekers de gelegenheid te geven het Ontwerp Tracébesluit en het Milieueffectraport in te zien. Dit OTB/MER beschrijft het nieuwe tracé en de inpassing in de omgeving.

Op de markt kon men een mondelinge zienswijze indienen bij een notuliste van het Centrum voor Publieksparticipatie. Tot en met vrijdag 23 februari ligt het OTB/MER nog ter inzage. Reacties kunnen gestuurd worden aan het Centrum voor Publieksparticipatie.

tekst: Gemeente Harlingen

Politieberichten van woensdag 25 januari
25-Jarige inwoner van Harlingen aangehouden in Sneek voor hennep kweken.