Miljoenen voor zoutwinning

imageHARLINGEN – De provincie zal bijna 13 miljoen euro bijdragen aan het verbeteren van het gebied Franekeradeel en Harlingen. In deze streek hebben veel mensen last van grondverzakkingen door de gas- en zoutwinning. In het gebiedsplan staan maatregelingen om de gevolgen van het grondzakken op de waterhuishouding en de landbouw teniet te doen en vergoed te krijgen.

Ook landschap, natuur en recreatie zullen verbeterd worden door het provinciale geld. Provinciale staten zullen waarschijnlijk nog voor de zomer een besluit over de provinciale bijdrage nemen.

Zoutfabriek Frisia in Harlingen betaald ook 2 miljoen euro mee. Het bedrijf zal vanaf 2022 de zoutwinning volledig van onder de Wadden weg doen.

bron: Omrop Fryslân

Politieberichten van vrijdag 6 april
'Goed jaar voor afvaloven'