Voorstel verbetering oliebestrijding toegejuicht!

imageHARLINGEN – De Waddenvereniging heeft een wetenschappelijk verantwoorde manier ontwikkeld om olie in het waddengebied op te kunnen ruimen na een calamiteit. Op open water wordt olie met veegarmen weggehaald, maar dit kan niet op het wad. Door de prielen, geulen, wadplaten en kwelders is het opruimen in het waddengebied maatwerk. Elk type gebied vraagt om een andere bestrijdingstechniek. Door deze op een juiste manier in te zetten, kan schade aan de natuur geminimaliseerd worden.

Beheerders van het waddengebied hebben deze week het nieuwe instrument van de Waddenvereniging omarmd. Alle beheerders van stukken grond of water in de Waddenzee verwelkomden de methode die de Waddenvereniging heeft ontwikkeld. Iedereen ziet dit als een eerste, en grote, stap voorwaarts in de bescherming van het waddengebied na scheepsrampen op zee.

De methode laat zich lezen als een spoorboekje dat de verschillende gebiedbeheerders (van Rijkswaterstaat, havens, Defensie tot natuurbeheerders) methodes en technieken aanlevert om zich nu goed voor te bereiden op een olieramp in de toekomst. Zo kan er bij een echt incident sneller worden gehandeld, waardoor schade wordt beperkt. Niet alleen bij een incident met olietankers kan olie vrijkomen. Vrijwel elk zeeschip heeft stookolie aan boord dat vrij kan komen.

Dit “ecologisch spoorboekje” heeft de Waddenvereniging samen met Rijkswaterstaat en het Programma Naar een Rijke Waddenzee ontwikkeld en voorziet dus duidelijk in een behoefte. Na een scheepsramp kunnen nu makkelijker prioriteiten gesteld worden op basis van ecologische criteria. Wanneer niet kan worden voorkomen dat olie toch kwetsbare gebieden bereikt, moet zeer zorgvuldig een afweging worden gemaakt. Uit de internationale literatuur blijkt dat niet alleen de olie zelf, maar ook de opruimactie grote schade kan aanbrengen aan natuurwaarden. Een ecologisch protocol biedt uitkomst om beslissingen te nemen over “do’s and dont’s” en prioritering. Kortom, voor de bescherming van kwelders, slikken en schorren na een scheepsramp is nu een belangrijke eerste stap gezet.

tekst: Waddenvereniging
foto: Rijkswaterstaat

Harlingen, nu en toen
Foto van de Dag #120