Stremming haven in verband met de HT-sloepenrace

imageIn verband met de start van de HT-sloepenrace is de vaart in de haven van Harlingen op vrijdag 18 mei 2012 gestremd van ongeveer 07.20 tot 08.40 uur.
De stremming wordt kenbaar gemaakt middels twee rode lichten op de Verkeerspost. Ontheffing van dit vaarverbod uitsluitend door de Verkeerspost (“Havendienst Harlingen”) op VHF11.

De stremming geldt met name voor de havenmond, Voorhaven, Nieuwe Willemshaven en Dok. Tijdens de start is een startlijn over de Nieuwe Willemshaven gespannen vanaf het groene lichtopstand nr.1 naar het ms. Terschelling aan de Charterkade.

In de haven wordt het scheepvaartverkeer geregeld door de Havendienst vanaf de Verkeerspost, met ondersteuning van een dienstvaartuig. Buiten de haven wordt dit geregeld door Rijkswaterstaat vanaf het patrouillevaartuig RWS 74. Beide diensten worden ondersteund door diverse vaartuigen van Rijkswaterstaat en KLPD-Waterpolitie.

Veerboten zullen, als de situatie het toelaat, onder begeleiding worden toegelaten, maar dienen rekening te houden met enige vertraging. In de haven van Harlingen zijn het Binnenvaart Politie Reglement en de Havenverordening Harlingen van kracht.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Havenkantoor via telefoonnummer 0517 – 4923000 of e-mailhaven@harlingen.nl.

Sluiting gemeentelijke loketten
Politieberichten van donderdag 17 mei