Harlingen samen met Franekeradeel, Littenseradeel, Menaldumadeel en het Bildt

NWF1HARLINGEN – Gedeputeerde Staten heeft vastgesteld dat Harlingen samen met Franekeradeel, Littenseradeel, Menaldumadeel en het Bildt een nieuwe gemeente gaat vormen. Dit is definitief vastgesteld door GS.

Enkele gemeenten geven aan nog enige tijd nodig te hebben voor nader onderzoek en discussies met de bevolking. Dit is voor GS echter geen aanleiding de eerder gepresenteerde visie inhoudelijk aan te passen. Hoe de gemeente Harlingen hier tegenover staat is nog niet bekend.

Avondvierdaagse Harlingen
Toekomst school Wijnaldum onzeker