Geld voor dorpen zoutgebied

imageFRANEKER – De gemeente Franekeradeel trekt 1,8 miljoen euro uit voor het opknappen van de dorpen Sexbierum, Oosterbierum en Tzummarum. Deze dorpen hebben in de dorpsvisies aangegeven dat ze het opknappen van de doorgaande wegen heel belangrijk vinden. De dorpen liggen in het gebied waar de bodem verzakt door de zout- en gaswinning en hebben erg last van imagoschade.

Naast de gemeente betaald ook Frisia Zout en de provincie elk twee miljoen om de leefbaarheid in de dorpen in het zout- en gaswinningsgebied te verbeteren.

bron: Omrop Fryslân

Zorgplein Harlingen geopend
18-jarige Tzummarumer aangehouden voor serie inbraken