Heeft u de enquête Waterfront al ingevuld?

imageBegin mei heeft de gemeente Harlingen de enquête uitwerking Waterfront uitgezet. Een aantal mensen heeft deze enquête al ingevuld, hartelijk dank hiervoor! We willen graag dat zoveel mogelijk gebruikers van het gebied meedenken over het Waterfront.

Daarom nodigen we de mensen die de enquête nog niet hebben ingevuld, graag uit om alsnog gebruik te maken van deze gelegenheid. 

Het Waterfront bestaat uit de gebieden Waddenpromenade, Westerzeedijk en de Nieuwe Willemshaven, zie afbeelding. Niet alle mogelijkheden die de locaties bieden worden benut. Om inzicht te krijgen in de kansen en de mogelijkheden van het gebied willen wij ook graag gebruik maken van uw kennis en ideeën.

U heeft de mogelijkheid om uw mening te geven middels het vragenformulier dat u op www.harlingen.nl/waterfront kunt invullen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze stellen middels de website of mailen naarwaterfront@harlingen.nl. Telefonisch contact kunt u met ons opnemen door naar 0517 – 492222 te bellen.

Beschikt u niet over een computer dan kunt u ons bellen en zorgen wij dat u een papieren versie van de enquête ontvangt.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Gemeenteraad doet rondje Horeca Harlingen
Politieberichten van dinsdag 29 mei