Pleziervaart? Houdt het veilig!

imageDoor het mooie weer maken steeds meer mensen gebruik van onze prachtige havens en vaarwegen.  Het is dan ook regelmatig een gezellige drukte op het water. Om het voor iedereen plezierig en vooral ook veilig te houden, is het nodig dat alle vaarweggebruikers zich aan de regels houden.

In Harlingen zijn het Binnenvaart Politie Reglement en de Havenverordening Harlingen van kracht.

Snelvaren
Steeds vaker ondervindt de scheepvaart in Harlingen hinder van snelvarende boten in onze havens en binnenwateren. Hierdoor treden regelmatig gevaarlijke situaties op en hebben afgemeerde vaartuigen last van hinderlijke golfslag.
De maximale vaarsnelheden zijn:

  • Havens (buiten de sluizen) maximaal 12,5 km/u
  • Overig binnenwater maximaal 6 km/u
  • Van Harinxmakanaal (provinciale vaarweg) maximaal 12,5 km/u Waddenzee (rijksvaarwegen) maximaal 20 km/u

Snelvaren is in onze regio alleen toegestaan in de betonde hoofdvaarroutes op de Waddenzee of met een ontheffing van de vaarwegbeheerder.Toezichthouders en handhavers van de Havendienst, Rijkswaterstaat, KLPD Waterpolitie en Provinsje Fryslân zien toe op naleving van deze wetgeving.

De Havenverordening Harlingen vindt u op onze website. Ga naar de verordening.
Kijk voor meer informatie over veilig varen ook eens op de website www.varendoejesamen.nl.
Heeft u nog vragen over het gebruik van de gemeentelijke vaarwegen? Neem dan contact op met Nautisch Beheer (Havendienst) via telefoonnummer 0517 – 492 300 of e-mailadres haven@harlingen.nl.

Sneker DJ Dirrty Berry wint de Beachrockers DJ Contest 2012
Gemeenteraad doet rondje Horeca Harlingen