Geheimzinnigheid rond sloopwerf Harlingen

imageHARLINGEN – In de Leeuwarder Courant stond onlangs een paginagroot artikel over de plannen van de bouw van een sloopwerf in Harlingen. Kern van het interview met Tom Peter Blankensteijn, directeur van Sea2Cradle in Rotterdam, een organisatie die overheden, werven en reders richting groene sloopwerven begeleidt is dat er teveel onduidelijkheid is rondom het project. ‘Als dit mijn project zou zijn, zou ik zo snel mogelijk met alle partijen om tafel gaan zitten en opening van zaken geven. Er is nu teveel onduidelijkheid. Op welke scheepsgrootte gaan ze zich richten? Gaan ze ontmantelen op het land, of in een dok? Welke maatregelen nemen ze om te voorkomen dat er ok maar een druk olie in de Waddenzee terechtkomt?’ Vanuit zijn eigen bedrijf is hij ervan overtuigd dat het wel mogelijk is om schoon en gecontroleerd te slopen.

De Waddenvereniging reageerde deze week in een ingezonden brief in dezelfde krant op het artikel en de geheimzinnigheid rondom de plannen. ‘Geheimhouding van plannen maakt het lastig voor ons, maar ook elke burger, om van te voren een oordeel te vormen over de vestiging van een bedrijf. Dat was ook al zo bij de geheimhouding rondom de plannen voor de bouw van de REC. En op z’n zachtst gezegd heeft die geheimhouding heel wat littekens opgeleverd,’ schrijft directeur Arjan Berkhuysen in zijn brief. ‘Dit soort beslissingen moeten altijd gebaseerd zijn op openbare en controleerbare informatie. Alleen al om te voorkomen dat we straks voor voldongen feiten gesteld worden. Zonder geheimen zorg je voor een normaal gesprek en voorkom je uitvergrote tegenstellingen waar journalisten dan weer graag aandacht aan besteden. Zeker als het gaat om zaken die zo nauw verbonden zijn met het Werelderfgoed Waddenzee. Ik roep de provincie Fryslân en de gemeente Harlingen op om haar geheimen te delen. Zo kunnen we met elkaar beter zorgen voor dit kostbare werelderfgoed en de mensen die er wonen.’

tekst: Waddenvereniging

Foto van de Dag 154
Punkrock goes Acoustic in Harlingen