Friese jongeren stellen windscherm voor om zo het Waddenkantoor te verduurzamen

imageHARLINGEN – Jongeren van de RSG Simon Vestdijk te Harlingen en ROC Friese Poort te Sneek en Leeuwarden hebben advies uitgebracht aan de gemeente Harlingen hoe te komen tot een verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen. Opdracht was de energierekening met 50% te laten afnemen.

"Laat ambtenaren strijden om een elektrische fiets"
De afgelopen weken hebben vijftig middelbare scholieren een energiescan uitgevoerd op het Waddenkantoor van de gemeente. Hieruit blijkt dat er nog veel te behalen is op het gebied van onnodig energieverbruik. Zo is de wind van grote invloed op het energieverbruik en staan airco en kachel vaak onnodig aan. Naast deze scan zijn de leerlingen in gesprek gegaan met ambtenaren over hun energiegedrag. Het team Green Force van ROC Friese Poort Sneek stelde dan ook voor de ambtenaren te laten strijden om een elektrische fiets. De ambtenaar die het minst verbruikt, mag de fiets in ontvangst nemen.

Team Djoerability van de ROC Friese Poort kwam met het idee zonnepanelen op het dak van het Waddenkantoor te installeren. "Op die manier kan de energierekening met 50% omlaag", zo stelden de drie heren.
Team Gig van de RSG Simon Vestdijk kwam met verschillende ideeën om het gebouw te verduurzamen. Naast het installeren van een speciale trap die energie opwekt wanneer men over de treden loopt, kwam team Gig ook met het idee de getijden in te zetten voor het opwekken van energie.

"Hier kan de gemeente mee aan de slag"
Een speciaal panel bestaande uit wethouder Maria le Roy, raadsleden Meindert Lodewijks (VVD) en Tjepke van der Pol (D’66) en jeugdraadsleden Sebastiaan van Leunen en Marina van Dieren konden nog aanvullende vragen stellen. Maria le Roy roemde de inzet van de jongeren. "Met deze adviezen kan de gemeente aan de slag. We gaan dit jaar nog starten met het tot uitvoer brengen van de verschillende quick wins die in de rapporten genoemd worden".
Ook de (jeugd)raadsleden zijn zeer te spreken over de uitgebrachte adviezen. "Het niveau van de adviezen is zeer hoog", aldus het panel.
Le Roy gaf tot slot aan dat "de kerngroep duurzaamheid een plan van aanpak gaat schrijven om alle adviezen uit de rapporten de komende jaren in de organisatie tot uitvoer te brengen".

"Het is een unieke samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en het onderwijs"
Gert-Jan Offringa van DEC Nederland meldt dat het project "een unieke samenwerking is tussen overheid, ondernemers, het onderwijs en jongeren". Gezamenlijk met Mensonides Installatie BV, DEC Nederland, Flevodruk, de RSG en ROC’s heeft de gemeente de afgelopen weken gewerkt aan het project Proef NME. Via het project Proef NME ondersteunen de jongeren de gemeente Harlingen om in het gemeentehuis bewuster met energie om te gaan en daadwerkelijk een besparing te realiseren.
Naar verwachting wordt dit project opgenomen in de lespakketten van de verschillende scholen zodat jongeren jaarlijks bezig gaan met de verduurzaming van een gebouw.

tekst: Gemeente Harlingen

Marga Liefting plaatst ook snelheidsremmers op de Zuiderhaven
Politieberichten van donderdag 21 juni