Oproep aan heel voetbalminnend Harlingen

imageHARLINGEN – De gezamenlijke besturen van de v.v. Harlingen, r.k.v.v. Robur en z.m.v.v. Zeerobben roepen heel voetbalminnend Harlingen op om donderdagavond 5 juli in de agenda te reserveren. Op die avond zal het al eerder via diverse media aangekondigde plan tot de vorming van één nieuwe voetbalclub in onze havenstad gepresenteerd gaan worden.

Speciaal worden uitgenodigd:

  • Ereleden en leden van verdienste
  • Alle leden van 16 jaar en ouder
  • Alle ouders van leden jonger dan 16 jaar
  • Niet spelende leden, kaderleden en vrijwilligers
  • Donateurs en leden van "de club van honderd", of soortgelijk

Namens de gezamenlijke besturen zal het plan worden gepresenteerd en toegelicht en zal er ook volop gelegenheid zijn tot het stellen van vragen.

Plaats van handeling is cultureel centrum Trebol. Aanvang van deze belangwekkende avond is om 19.30 uur.

Let wel!, op deze avond wordt slechts het plan gepresenteerd en nog geen beslissing genomen. Nadat iedereen kennis heeft kunnen nemen van het plan is er tijdens de vakantieperiode volop tijd om na te denken en meningen te vormen. Zo snel mogelijk na de vakantieperiode (eind augustus/begin september), zal elke vereniging afzonderlijk, doch wel gelijktijdig een Algemene Ledenvergadering houden over dit onderwerp. Het is op die vergadering dat de leden gevraagd zal worden hun mening over dit plan te geven en uiteindelijk te stemmen over het bestuursvoorstel.

Kom in ieder geval op 5 juli naar Trebol en neem uit de eerste hand kennis van ons plan!

De gezamenlijke besturen

v.v. Harlingen
r.k.v.v. Robur
z.m.v.v. Zeerobben

Politieberichten van vrijdag 22 juni
Festival voor heel Waddengebied