Conclusies uit gesprekken met de fractievoorzitters: extra raadsvergadering op 8 augustus

wpid-image68HARLINGEN – Op woensdag 8 augustus vindt er een extra raadsvergadering plaats in verband met het uiteenvallen van de coalitie. Dit is één van de conclusies die getrokken kan worden naar aanleiding van de gesprekken die burgemeester Sluiter afgelopen vrijdag en vandaag heeft gevoerd met de tien fractievoorzitters van de gemeenteraad.

Burgemeester Sluiter in gesprek met de fractievoorzitters
Burgemeester Sluiter heeft de gesprekken gevoerd om zo spoedig mogelijk een overzicht te krijgen over het waarom van de crisis binnen de coalitie en de reactie van de oppositiepartijen op deze crisis.
Daarnaast wilde Sluiter weten hoe er tegen de samenstelling van het College van B&W werd aangekeken en tot slot wilde Sluiter onderzoeken of de wens zou bestaan het reces te onderbreken voor een extra raadsvergadering om zo de bevolking tekst en uitleg te kunnen geven over het hoe en waarom van de crisis in de coalitie. 

Conclusies uit de gesprekken
Uit de gevoerde gespreken zijn de volgende globale conclusies te trekken:

1. Er bestaan verschillende interpretaties over de oorzaak of oorzaken van het uiteenvallen van de coalitie.

2. Er wordt reeds nagedacht over een nieuwe coalitie maar het is nog onduidelijk of die er ook zal komen en hoe die er uit zal zien.

3. De positie van de wethouders wordt door negen van de tien fractievoorzitters niet ter discussie gesteld.

4. Inmiddels is vanuit de Raad een voldoende ondersteund verzoek bij de griffie gekomen voor een extra raadsvergadering. In overleg met de voorzitter is de datum bepaald op woensdag 8 augustus.

5. Alle gesprekken zijn gevoerd in een bijzonder constructieve sfeer waarbij het besef prevaleerde dat Harlingen aan de vooravond van enkele cruciale beslissingen staat, zoals bijvoorbeeld ontwikkelingen in noordwestelijk verband. De hoofdrolspelers in de breuk in de coalitie hebben aangegeven in de verdere besprekingen niet met modder te willen gooien maar de aandacht vooral op de toekomst te willen richten.

Een eventuele formatie moet uit de raad zelf voortkomen
Burgemeester Sluiter: "Ik besef dat deze conclusies nog weinig tekening van de situatie bieden maar het was nadrukkelijk niet de bedoeling dat er uit de afzonderlijke gesprekken geciteerd zou worden. Wellicht ten overvloede wil ik nog melden dat, waar de gesprekken over de breuk in de coalitie gingen en er ook over mogelijke nieuwe coalitievorming is gesproken, ik heel beslist niet met een (in)formatie bezig ben. De eventuele formatie van een mogelijke nieuwe coalitie moet uit de Raad zelf voortkomen en ik zal daarbij en daarna steeds de voorzitter van de gehele Raad zijn."

tekst: Gemeente Harlingen
foto: Harlingen Online

Gemeentehuis vanaf 2 augustus tijdelijk op donderdagavond gesloten
Politieberichten van maandag 30 juli