EVT wordt gedwongen om de vaartijden aan te passen, imago van Terschelling wordt ernstig geschaadt.

Beste reiziger van Rederij EVT,  Helaas moeten wij u berichten dat we door een uitspraak in een kort geding gedwongen zijn met ingang van vrijdag 3 augustus een aantal drastische aanpassingen in ons vaarschema door te voeren.  

Door regels van de overheid moet een boot van EVT uit de haven zijn, minimaal 1 uur voordat een boot van Doeksen arriveert en mag pas de haven binnenvaren, een half uur nadat een boot van Doeksen vertrekt. Op veelvuldig aandringen van Rederij Doeksen, heeft Rijkswaterstaat ervoor gekozen midden in het hoogseizoen, nakoming van deze regel af te dwingen, middels een kort geding procedure. De uitspraak van het kort geding houdt in dat aan EVT een boete van EUR 10.000,- wordt opgelegd voor iedere overtreding hiervan.

Concreet betekent dit dat de Spathoek van EVT niet meer kan varen op de vaste vaartijden, omdat EVT in dat geval deze regel herhaaldelijk met een paar minuten overschrijdt. EVT kan zich deze boetes niet permitteren.

EVT is het met de uitspraak niet eens en is van mening dat handhaving van deze absurde regel onterecht is. De vele klanten van EVT zijn de dupe en het imago van Terschelling wordt hierdoor ernstig geschaad. Omdat het een onzinnige regel is, hetgeen door rapporten van rijkswaterstaat wordt bevestigd, heeft EVT de staat dringend verzocht af te zien van een kort geding en middels een overleg tot een aanvaardbare oplossing te komen. Helaas is dit verzoek geweigerd.

De gevolgen:

EVT kan zich deze boete van EUR 10.000,- per overtreding op geen enkele wijze permitteren! Uiteraard beraadt EVT zich op te nemen stappen, maar zal voorlopig noodgedwongen de meerderheid van haar afvaarten (= 66%) moeten schrappen om boetes te voorkomen.

Middenin het hoogseizoen is dit onmogelijk! EVT heeft zeer veel boekingen. Op dit moment zijn er veel gasten op Terschelling aanwezig die bij EVT geboekt hebben en dus na hun vakantie terug moeten. Het is onmogelijk deze reizigers nu nog te dwingen alsnog hun boeking om te zetten naar concurrent Doeksen. Het grote prijsverschil nog buiten beschouwing latend, zitten ook afvaarten van Doeksen in het hoogseizoen vaak vol.

Wij willen en kunnen onze klanten niet de dupe laten zijn van deze dwaling van de overheid.

Daarom heeft EVT besloten tot 4 september uit respect voor haar klanten al haar afvaarten in stand te houden en in deze periode het risico op boetes te aanvaarden. WEL VERTREKKEN ALLE AFVAARTEN VANAF 3 AUGUSTUS 15 MINUTEN EERDER! Wij kunnen ons overigens niet voorstellen dat de overheid er voor kiest een bedrijf op deze wijze kapot te maken, maar zullen de boetes in deze periode manmoedig dragen.

EVT kan dit risico niet lang dragen. Wij hebben gekozen voor een scherpe prijsstelling. Dit geeft geen ruimte voor het betalen van deze boetes. Daarom hebben wij helaas moeten besluiten met ingang van 4 september voorlopig terug te gaan naar 2 afvaarten per dag, zijnde de afvaart van 11.45 uur (was 12.00 uur) vanaf Harlingen en 14.15 uur (was 14.30 uur) vanaf Terschelling.

Zodra EVT erin slaagt de overheid ervan te overtuigen, of nog liever, zodra de overheid zelf beseft, dat deze opgelegde “venstertijden” veel te ruim zijn en de handhaving slechts tot doel heeft rederij Doeksen te ondersteunen in haar doel haar monopolie positie op de verbinding Harlingen – Terschelling v.v. terug te krijgen, zal EVT haar afvaarten weer vermeerderen.

EVT doet er alles aan overlast voor haar klanten te minimaliseren, maar het zal door deze overmacht situatie onmogelijk zijn overlast en vervelende situaties te voorkomen. Uiteraard kunnen reeds geboekte overtochten kosteloos worden overgeboekt naar andere afvaarten of worden geannuleerd. Wij bieden op voorhand onze oprechte excuses aan voor deze ongewenste situatie.

Tot slot roepen ieder op strikt op tijd te komen. We vertrekken 15 minuten eerder en kunnen hier niet van afwijken!

Kijkt op de site www.EVT.nl naar actuele informatie of volg ons op Twitter.   Vriendelijke groet,  Directie en medewerkers EVT

In deze bijlage een uitgebreide verklaring over de achtergronden: Waarom voelt EVT zich onrechtvaardig behandeld:  Tot op de dag van vandaag heeft EVT van de Staat geen toestemming gekregen het hele haventerrein in Harlingen en Terschelling te mogen gebruiken (de Staat is eigenaar en heeft altijd aangeven dat ook EVT de oprijstroken in Harlingen zou kunnen gebruiken) Tot op de dag van vandaag heeft EVT van de Staat en de gemeente Terschelling geen toestemming gekregen om net als Doeksen extra bagagewagentjes en kassahokjes op het terrein te mogen laten staan ook als de boot er niet is; Geen enkele veerdienst kan garanderen niet af en toe een paar minuten vertraging te hebben en het absurd is hiervoor € 10.000,- boete per overtreding op te leggen; Concurrent Doeksen bijvoorbeeld regelmatig voor haar veerboot op papier 2 uur en 15 minuten de tijd heeft om te laden en te lossen, daarbij mogen ze de volledige terreinen van de Staat en de gemeente gebruiken, ook als EVT er ligt. EVT voor ditzelfde laden en lossen, vaak maar een half uur de tijd heeft, met daarbij een deel van het terrein ter beschikking zo groot als een postzegel, hetgeen een aanmerkelijk langere laad- en lostijd tot gevolg heeft; Ondanks vele toezeggingen van de Staat wordt rederij EVT tot op heden niet in de gelegenheid gesteld om de volledige terreinen te gebruiken; EVT heeft bij minister Schultz- van Haegen en ook bij haar voorganger al meerdere malen de noodklok geluid. Het blijkt helaas tot op heden niet goed door te dringen in Den Haag, hoe onrechtvaardig hier door de overheid gehandeld wordt; Rijkswaterstaat al een aantal jaren evaluaties heeft liggen waarin door hen zelf wordt geconstateerd dat de venstertijden van Doeksen te ruim zijn. De Staat doet hier echter niets mee omdat Doeksen dit niet wil en blijkbaar kan tegenhouden; Rederij EVT vindt het onvoorstelbaar dat Doeksen hier nog steeds de macht over de gehele veerverbinding blijkt te hebben, waarbij de reizigers en met name de toeristen nu de dupe moeten worden van dit machtsspelletje. Zoals we in een intern mailbericht van Rijkswaterstaat onlangs konden lezen: “het Openbaar Dienstcontract is voor en door Doeksen opgesteld”. Met andere woorden, Doeksen maakt haar eigen contracten met de overheid. EVT sinds 30 maart al meer dan 50.000 mensen naar Terschelling heeft gebracht, waarvan velen met auto en fiets en dus inmiddels met recht kan zeggen dat ze en bestaansrecht heeft en in een grote behoefte voorziet; Dat onze toeristen van Terschelling hier nu onder moet lijden, en met hulp van de overheid ernstig beperkt wordt in hun keuzevrijheid, en in keuze voor een voordelige vakantie, vinden wij onvoorstelbaar. EVT is van mening dat hier heel snel iets aan gebeuren. De Staat en de gemeente Terschelling hebben de plicht en de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat er gelijke behandeling komt voor alle partijen; EVT wordt nu helaas gedwongen per direct haar rooster aan te passen omdat het zich niet kan permitteren én voor een prachtige prijs varen én zich regelmatig te verdedigen in vele juridische procedures (omdat de Staat EVT laat ‘bungelen’), én per afvaart EUR 10.000,- boete riskeren én daarnaast ook nog eens varen op de rustigere dagen. Ook het winterschema van EVT komt hiermee nu dus ernstig onder druk te staan. bron www.EVT.nl

GEEF OOK UW MENING.

Partuur Tolsma wint PC 2012
Weer schip JR Shipping failliet
 • Wouter van den Brand

  Mensen, mensen …. Doeksen heeft het weer gedaan ? Niks ervan. De Nederlandse staat heeft een achterlijke wet die door de rechter moet worden uitgelegd. Daar is het wachten op. De concessie van Dioeksen heeft heel zware verplichtingen wat betreft kwaliteit van de boten, aantal verplichte afvaarten enzovoorts enzovoorts. Daar kan EVT op geen enkele manier aan voldoen. Als onze minister van verkeer en waterstaat nu eens haar werk deed, zou er aanzienlijk minder verlies aan werkgelegenheid zijn. Deze strijd eindigt met alleen maar verliezers: Doeksen is straks kapot, EVT voldoet op geen enkele manier aan de eisen, VVD staat met zijn vrije marktpolitiek weer eens helemaal in zijn hemd, PvdA kan locaal verweten worden dat ze die werkgelegenheid niet hebben beschermd door landelijk bij de regering er op aan te dringen dat er een maatregel komt en de mensen die hun baan kwijt zijn staan weer langs de kant. Ik denk dat die EVT miljonair zijn geld wijzer had kunnen aanliggen voor onze economie !!

 • Mr. Wouter van den Brand

  EVT, ga eens voldoen aan ALLE eisen waar Doeksen ook aan moet voldoen. Kwalitatief en ook wat betreft aantal verplichte afvaarten in zomer maar ook in de winter !

 • mack

  belachelijk dat doeksen het nog steeds voor elkaar krijgt. Is dit niet iets voor het NMNA???

 • Strooi twitter berichten rond om 1 september als Doeksen-boycot dag uit te roepen!

 • Linda Engel

  Volgens onze regering is concurrentie een goed ding, dus waarom de EVT op deze manier zo behandelen? Concurrentie is goed voor de prijsstelling!

  Doeksen heeft op dit moment nog het alleenrecht in de havens van Harlingen, Terschelling en Vlieland en zal dit niet snel afstaan, helemaal niet als een regering hieraan meewerkt!

  Ondertussen schrikken de bezoekers van de eilanden zich een ongeluk als ze de prijzen horen die rederij Doeksen berekend voor een overtocht! Vooral voor 1 dag met fietsen, belachelijk gewoon die tarieven. Wil je met je gezin een overtocht maken ben je al zoveel geld kwijt dat je erover na kan denken om maar na Spanje af te reizen, kost bijna net zoveel.

 • Durkje

  Hoe bedoel je corrupt land!!!

 • JanD

  Wat weer een gehuilebalk van de EVT. Zelf zijn ze begonnen met allerlei rechtszaken met als gevolg kosten welke uiteindelijk door de inwoners van Terschelling opgehoest moeten worden d.m.v. verhoging van de gemeentelijke belastingen.
  Door deze uitspraak lijdt het imago zeker geen schade integendeel het imago wordt weer wat opgepoetst.
  Ik krijg tevens de indruk dat het geld bij EVT aan het opraken is, want wel dure rechtszaken voeren nu en in het verleden, maar geen risico meer durven lopen met de aankomst- en vertrektijden. De werkelijke reden van het aanpassen van het aantal afvaarten zal een andere zijn dan nu wordt aangevoerd.
  EVT het is mooi geweest!!

 • http://www.larana.nl Jannette v/d Ploeg

  BELACHELIJK nog even en we worden weer gedwongen om duur te varen met Doeksen.. want ze willen maar al te graag het alleenrecht op de veerdienst. Mensen raken hun banen kwijt, een ondernemer wordt kapot gemaakt. EVT is goed en hebben bewezen dat goedkoper varen daadwerkelijk mogelijk is…… Geef ook uw mening, steun de EVT.