Harlinger partijen nemen verantwoordelijkheid

image

HARLINGEN – Als gevolg van de ontstane politieke crisis in Harlingen hebben de raadsfracties van de PvdA, VVD en CDA besloten
gezamenlijk te onderzoeken hoe de bestuurlijke malaise opgelost kan worden. De 3 partijen vormen met 7 zetels op dit
moment de meest stabiele en grootste politieke romp in Harlingen.
En zij menen daarom dat van hieruit het best onderzocht kan worden hoe rustiger politiek vaarwater bereikt kan
worden.
De noodzaak daartoe is groot. Er liggen teveel bestuurlijke vraagstukken op tafel die om een oplossing vragen. En er
moeten beslissingen worden genomen waardoor Harlingen weer stappen vooruit kan zetten en zich verder kan
ontwikkelen. Dat is noodzakelijk voor gemeente en regio. Vanuit deze verantwoordelijkheid hebben de 3 partijen
gemeend het initiatief te moeten nemen tot het schrijven van een koersdocument dat als leidraad zou moeten dienen
voor de komende jaren tot aan de gemeenteraadsverkiezing. Inzet zal zijn om hiervoor zo breed mogelijke politieke
steun te verkrijgen.

Harlingen krijgt vissersmonument
Inwoonster Midlum gewond na aanrijding
  • Martin

    Als alle politieke partijen in Harlingen hun verantwoordelijkheid zouden nemen zat men nog steeds samen aan tafel, en waren er veel meer vraagstukken opgelost. Helaas zijn er velen die er voor eigen gerief plaats genomen hebben, helaas zonder kennis van zaken.